Costumier/Costumière

Tijdens deze opleiding leert u patroon tekenen volgens het Danckaerts patroon teken systeem. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de naai technieken behorende bij costumière en textielwarenkennis. Ter afsluiting is het mogelijk om deel te nemen aan het landelijke examen in Utrecht, met als uitkomst bij goed gevolg een diploma.

Wat kan ik met mijn diploma?

Met het costumiere diploma kun  Je kan ontwerpen omzetten in patronen en deze vervaardigen. Je hebt de mogelijkheid om in een reparatie atelier te werken, simpele kinderkleding collecties en/of dames collecties  te vervaardigen.

Het Costumiere diploma is de Basis voor vervolgopleidingen zoals coupeuse, heren of lingerie opleidingen.

Les programma:     
patroon tekenen:

Grondvormen uit het dames en lingerie boek: japon met en zonder taillenaad mouwen en  manchetten, kap mouw, kragen, rokken, kimono.
Grondvormen uit het kinderen boek: halsschema, grondvormen rokken, mouwen, kragen en een klokkend jurkje.

Vertekeningen van boven genoemde grondvormen en variaties met tekenplaten.

Het toepassen van de juiste volgorde, dieptes aanpassen van armsgaten en mouwen aanpassen aan de opzet a-b, controleren 3de bovenwijdte, verbreden borst, rug en schouder, tekenen ruimte schouder vullingen, het weg en uitdraaien van coupe, verwerken van overblousing, ruimte maken voor rimpels/ plooien in kleding en richting bepalen van knoopsgaten.

Naai technieken:
Hals verwerkingen, splitverwerkingen, zakverwerkingen, pasverwerkingen, rokverwerkingen en zoom verwerkingen.

Textiel waren kennis:
Het ontstaan van plantaardig en dierlijk vezels en stoffen, viscose, acetaat, changeant en synthetische stoffen.

Studie duur:      11/2 tot 2 jaar

studie belasting is minimaal 10 uur per week. Waarvan 4 uren bij mij in het atelier en 6 a 10 uur zelfstudie/ huiswerk.

Begin niveau
Beschikking over enige naaikennis. Wanneer je dit niet heb adviseren we je om eerst een jaar naailessen te nemen.

Examen eisen, regelementen en data

Examens

Voorwoord bij de exameneisen

  • Aanmelden: Kandidaten moeten aangemeld zijn op het examenbureau in Oldenzaal, vóór 1 november bij deelname aan het winterexamen en voor 1 april bij deelname aan het zomerexamen d.m.v. het aanvraagformulier vergezeld van een origineel uittreksel van het bevolkingsregister.   Bij de aanmelding behoort een begeleidende brief bijgevoegd te worden met de opgave van het aantal kandidaten, welke examens en de examenbedragen.

Aangegeven moet worden indien de kandidaat van een andere opleidingsschool komt

Bij een herexamen of deelexamen behoort een kopie van een eerder uitgegeven cijferlijst van dat betreffende examen bijgesloten te worden.   Bij de aanmelding voor het coupeuse colbert moet op het aanmeldingsformulier worden opgegeven de kleur en de hoeveelheid stof voor het colbert. Alle materialen voor het colbert worden aangeschaft door de examencommissie.

  • Betaling van het volledige examengeld moet voor de data 1 november of 1 april gedaan zijn. De examengelden worden berekend per dag, met een minimum van één dag.
  • Teruggave van examengelden is niet mogelijk. In geen enkel geval.  De stoffen voor het praktijkexamen zijn evenwel van de kandidaat en kunnen tijdens het betreffende examen op de examenlocatie door de lerares worden opgehaald. Deze worden niet in bewaring genomen. Na het examen vervallen deze aan de vereniging.
  • Afwezigheid tijdens het examen melden bij de examencommissie. Bij de oproepen voor de examens wordt een telefoonnummer vermeld die alleen voor dat examen geldig is.
  • Voor het verkrijgen van een “ totaal diploma” dienen  lerareskandidaten stage te lopen bij een door de examencommissie aangewezen stageschool (zie stagereglement voor details).    In de winter zijn er 2 examendagen. In de zomer zijn er meerdere examendagen.
  • Een kandidaat kan maar voor één examen kiezen per examenperiode. Het is niet mogelijk om aan 2 examens tegelijk deel te nemen tijdens het winterexamen of tijdens het zomerexamen.
  • Examinatrices welke kandidaten hebben aangemeld voor een examen dienen zich de betreffende examenperiode beschikbaar te stellen voor het examineren.
  • Examencommissie: A. Apeldoorn-van Diepen H. Thijssen-Arts A. Engelbertink-Leuveld M. Smit-Hoogendijklden voor examens

Bereikbaarheid

Tijdens de examens kan voor belangrijke zaken het volgende telefoonnummer worden gebruikt: 06-20838711.

Examen Costumière       Code C

Examens: februari en juni

Eén dag   8 uur

8.30 – 11.30 uur Patroontekenen op ⅓ schaal van een japon of blouse/rok en een kinderjurk of kinderblouse/rok
Tijdens het patroontekenen wordt praktijk theorie mondeling (15min.) afgenomen.

12.30 – 17.30 uur Tekenen en naaien van een japon of blouse/rok op ½ schaal

Tijdens het praktisch werk wordt textielwarenkennis mondeling (10 min.) afgenomen.

Exameneisen Costumière oude en nieuwe boek

1. Maatnemen volgens blz. 2 en 3 van het oude boek Dameskleding en Lingerie, m.u.v. de controlematen.
2. Het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten uit het oude boek Dameskleding en Lingerie: Grondvormen blz. 4 t/m 7 Japon met en zonder taillenaad blz. 10 t/m 13 Mouwen en manchetten  blz. 14, 16, 17, 18, 19 Kapmouw    blz. 21 Kragen     blz. 23 t/m 26 en 30 Rokken     blz. 32 t/m 35, 37 en 42 Kimono     blz. 46 t/m 49

Of:

1. Maatnemen volgens blz. 4 en 5 van het nieuwe boek Dameskleding en Lingerie, m.u.v. de controlematen. 2. Het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten uit het nieuwe boek Dameskleding en Lingerie: Grondvormen blz. 8 t/m 11 Japon met en zonder taillenaad blz. 14 t/m 17 Mouwen en manchetten  blz. 18,19, 22 (schoudervullingen)23, 24 t/m 27 Kimono    blz. 34, 35 en 38, 39 Kragen    blz. 40 t/m 43, 46 Volant 1    blz. 52 Draperie 1     blz. 53 Rokken    blz. 58 t/m 63 en 65

2. Idem uit het boek Meisjes- Jongens- en Babykleding: Grondvormen blz. 21 t/m 25 Rokken blz. 12 t/m 18 Mouwen    blz.  28 t/m 32 Kragen     blz. 40 t/m 43 80-81-83 Klokkend jurkje   blz. 106-107 4. Alle voorgenoemde grondvormen kunnen gebruiken in variaties met plaattekenen

Danckaerts Exameneisen 2016
Als mouwopzet kan 8/10 armsgatomtrek + 0 of + 1 cm gebruikt worden, met als  overwijdte op de mouwkop, afhankelijk van de stof, tot maximaal 10%.

Het juist toepassen van het volgende:

 diepte van het armsgat en mouwen aanpassen aan de opzet van A-B
 controleren van de derde bovenwijdte, voor modellen met naad onder de buste
 verbreden van borst, rug en schouder  tekenen van ruimte voor schoudervulling
 het weg- en uitdraaien van de coupe  verwerken van overblousing  ruimte maken voor rimpels / plooien in kleding
 plaatsbepaling en richting van knoop/knoopsgat bij enkele sluiting middenvoor en bij een schoudersluiting

Halsverwerking van:
V-hals, vierkante hals, ronde hals met druppel, col en strikkraag

Splitverwerking van: 
Amerikaans split

Zakverwerking van: 
Opgestikte zak (recht en rond)
Steekzak (met heuppas zoals gebruikt in rok)
Zak in de zijnaad

Pasverwerking van: 
Ronde en hoekige pas met en zonder ruche
Heuppas en schouderpas

Rokverwerking van: 
Rechte rok met open split
Rok met plooi mv. of ma.
Eenvoudige tulprok
Rok met verhoogde taille

Zoomverwerking van: 
Rechte en ronde zomen

Geen asymmetrische kleding.  Geen modellen waarbij hals en armsgatbeleg aaneen moeten.

Textielwarenkennis:

Uit het boek Eenvoudige textielwarenkennis door W. van Paassen en J. Ruygrok van W.N. hoofdstuk 1, 2, 3 en 4.  M.u.v. blz. 9  t/m 13 vanaf Soorten garens  blz. 8  en blz. 22, 23 en 24.  Geen bindingen en geen verftechnieken.

Stoffenlijst

Ongebleekte katoen    Doupionzijde Gevolde stof      Shantoengzijde, Honanzijde Flanel      Crêpe de chine Batist      Crêpe georgette Gemerceriseerde katoen   Linnen Seersucker     Imitatielinnen Popeline     Kamgaren, kaardgaren Jeans / Denim     Tweed Glasbatist / Organdi / Organza   Mousseline Stof met kunstharsbehandeling (Chintz)  Stof van viscose (filament en vezel) Haspelzijde (gekweekt, bombix-mori) Acetaat Chappezijde      Changeant Bourettezijde      Synthetische stof (geen naambenoeming)

Examencijfers Costumière Gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6 zijn. Het praktisch werk is het hoofdvak en moet tenminste een 6 zijn. De cijfers van de andere vakken, met uitzondering van textielwarenkennis mondeling, mogen elkaar ophalen.

Bij het examen in delen (deelcertificaten) moet elk cijfer minstens een volle 6 zijn. Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald. Bij het aanmelden voor het volgende examen van de kandidaat moet de vrijstelling vermeld worden en een fotokopie van de vrijstelling bijgevoegd worden.

 

Boeken /Studiemateriaal /De kosten:

Dameskleding en Lingerie
39e (geheel herziene) druk
ISBN 90-808552-1-9
Prijs € 49,95 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts
Meisjes-, Jongens- en Babykleding
2e geheel herziene druk
ISBN 978-90-808552-5-0
Prijs € 49,95 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts
Eenvoudige textielwaren kennis (Paassen, Ruygrok en Klein-Buth) ISBN 90-01-68303-7 Prijs € 20,- (excl. verzendkosten) Uitgave Wolters-Noordhoff

Lesgeld ( Exclusief boeken, materialen en examengeld)   €  895,00 per jaar

Boeken
Dameskleding en lingerie  € 49,00
Meisjes, jongens en baby kleding  € 49,00
Eenvoudige textielwarenkennis  € 20,00
Lesmap  Nanou  Germain couture €  30,00
Schaal latten e.d €     5,00


Meer info

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen  klik hier knop  Naam, adres, telefoon nummer, email adres,  naam opleiding ,vraag.