Coupeur/Coupeuse 1

Coupeur/ Coupeuse praktijk kostuum en mantelvak

Tijdens de opleiding wordt verder gegaan met het patroontekenen van uit de basis van costumière, de leerstof wordt verder uitgediept en uitgebreid met het maken van jassen en colberts. U leert een maat colbert tekenen en maken op een pasdame.

In het colbert wordt tussenvoering ter versteviging verwerkt, de kraag en revers worden gepikeerd en er komen paspelknoopsgaten en -zakken in.

Ter afsluiting is het mogelijk om deel te nemen aan het landelijke examen in Utrecht, met als uitkomst bij goed gevolg een diploma.

De duur van deze opleiding is 1-2 jaar, het afsluitende examen duurt 3 dagen op examenlocatie.

Benodigde boeken:

Dameskleding en lingerie (Danckaerts)

Mantelboek (Danckaerts)

Studie duur:      1 tot 2 jaar

de studie belasting is minimaal 12 uur per week. Waarvan 4 uren bij mij in het atelier en 8 uur zelfstudie/ huiswerk.

Begin niveau

Om deel te kunnen nemen aan de coupeuse 1 opleiding dient u in het bezit te zijn van de Danckaerts Costumière diploma.

Examen eisen,  regelementen en data

Examens

Voorwoord bij de exameneisen

 Aanmelden: Kandidaten moeten aangemeld zijn op het examenbureau in Oldenzaal, vóór 1 november bij deelname aan het winterexamen en voor 1 april bij deelname aan het zomerexamen d.m.v. het aanvraagformulier vergezeld van een origineel uittreksel van het bevolkingsregister.   Bij de aanmelding behoort een begeleidende brief bijgevoegd te worden met de opgave van het aantal kandidaten, welke examens en de examenbedragen.

Aangegeven moet worden indien de kandidaat van een andere opleidingsschool komt

Bij een herexamen of deelexamen behoort een kopie van een eerder uitgegeven cijferlijst van dat betreffende examen bijgesloten te worden.   Bij de aanmelding voor het coupeuse colbert moet op het aanmeldingsformulier worden opgegeven de kleur en de hoeveelheid stof voor het colbert. Alle materialen voor het colbert worden aangeschaft door de examencommissie.

 Betaling van het volledige examengeld moet voor de data 1 november of 1 april gedaan zijn. De examengelden worden berekend per dag, met een minimum van één dag.

 Teruggave van examengelden is niet mogelijk. In geen enkel geval.  De stoffen voor het praktijkexamen zijn evenwel van de kandidaat en kunnen tijdens het betreffende examen op de examenlocatie door de lerares worden opgehaald. Deze worden niet in bewaring genomen. Na het examen vervallen deze aan de vereniging.

  Afwezigheid tijdens het examen melden bij de examencommissie. Bij de oproepen voor de examens wordt een telefoonnummer vermeld die alleen voor dat examen geldig is.

 Voor het verkrijgen van een “ totaal diploma” dienen  lerareskandidaten stage te lopen bij een door de examencommissie aangewezen stageschool (zie stagereglement voor details).    In de winter zijn er 2 examendagen. In de zomer zijn er meerdere examendagen.

 Een kandidaat kan maar voor één examen kiezen per examenperiode. Het is niet mogelijk om aan 2 examens tegelijk deel te nemen tijdens het winterexamen of tijdens het zomerexamen.

 Examinatrices welke kandidaten hebben aangemeld voor een examen dienen zich de betreffende examenperiode beschikbaar te stellen voor het examineren.

 

Examencommissie: A. Apeldoorn-van Diepen H. Thijssen-Arts A. Engelbertink-Leuveld M. Smit-Hoogendijklden voor examens

Bereikbaarheid

Tijdens de examens kan voor belangrijke zaken het volgende telefoonnummer worden gebruikt: 06-20838711.

Examen Coupeuse Kostuum- en Mantelvak  praktisch gedeelte (Coupeuse I)      Code B

Examens: totaalexamen in juni, deelexamens in februari en juni (colbert alleen in juni).

Het mondeling examen van praktijk theorie (15 min.) kan pas worden afgenomen tijdens of na het laatste onderdeel.

Dag 1   8  uur

8.30 – 11.30 uur Patroontekenen op 1/3 schaal van een damescolbert/mantel en een    damesjapon, blouse, rok of pantalon.

12.30 – 17.30 uur Colbert op ware grootte.   Zie verder: colbert op pasdame

Dag 2   8  uur      8.30 – 11.30 uur Verder werken aan het colbert 12.30 – 17.30 uur Idem   Zie verder: colbert op pasdame 1e pas

Dag 3  Thuis werken.

Dag 4  Thuis werken.

Dag 5  6½ uur      8.30 – 11.30  uur Praktisch werk (kostuumvak)   Eén of meerdere opdrachten op ware grootte of op halve schaal 12.30 – 16.00  uur Idem

Tussen 8.45 en 18.00 uur:

De kandidaat komt op een van te voren bekend gemaakt tijdstip met de pasdame om het colbert door de examencommissie te laten beoordelen (2e pas).

Exameneisen  Coupeuse I oude en nieuwe boek

 Uit het oude boek Dameskleding en Lingerie het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten van de volgende bladzijden: 4 t/m 62, (met uitzondering van blz. 44 en 45)  Tevens de blz. 82 en 83 grondvormen voor rekbare materialen

 Uit het nieuwe boek Dameskleding en Lingerie het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten van de volgende bladzijden: 8 t/m 76, (met uitzondering van blz. 30 en 31)  Tevens de blz. 94 t/m 96, grondvormen voor rekbare materialen en de capuchons, blz. 88 en 89

 Uit het boek Meisjes-,Jongens- en Babykleding het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten van bladzijde 93, extra capuchon

 Uit het boek Mantels het kunnen tekenen, vervaardigen en mondeling toelichten van de volgende bladzijden: 2 t/m 63 (met uitzondering van blz. 16, 17, 26, 27, 46 t/m 49)

 Alle voornoemde grondvormen kunnen gebruiken in variatie met plaattekenen De toevoeging bij A-B, de wijdte en diepte van de mouw en mouwkop, schouder en oksel en de gekozen coupeverwerking moeten met elkaar in verhouding zijn

 De verwerking van rimpel- plooi- en klokruimte, schouder- en heuppassen en eenvoudige draperie in alle modellen

 Kragen in verhouding met lage of hoge sluiting, meer opstaand of platliggend

 Blinde- enkele- en dubbele sluiting met rits, lusjes, paspel- knoopsgat en de plaats van knopen en knoopsgaten

 De verwerking van tussenvoering, voering, splitten en zoom in rechte en wijde mantels

 Mouwverwerking bij raglanmodellen Tweedelige mantelmouw dresseren, split met onderslag en engelse hoek

 Pikeren van kraag en sjaalkraag

 Maken van zakken, verstevigen en voeren:  paspelzak met 2 paspelhelften  paspelzak met 2 paspelhelften en tussengeschoven klep  zak met 1 paspeldeel (ook wel staander of strookzak genoemd)  zak met klep en schuin afgestikte onderpaspel  eenvoudige harmonicazak

Het colbert op de pasdame   Het colbert wordt gemaakt op een pasdame. De kandidaat zorgt zelf voor deze dame. Meerdere kandidaten van één school kunnen gebruik maken van één pasdame, zij mag echter geen examenkandidaat zijn. Het coupeuse colbert kan alleen in de zomer geëxamineerd worden. In verband met de hoeveelheid werk wordt het examen gestart rondom een weekend gepland, zodat er 2 dagen thuiswerk mogelijk zijn. Het materiaal wordt verstrekt door de examencommissie, waarbij er gekozen kan worden uit een aantal verschillende kleuren stof, die te vinden zijn op de site. Deze keuze (warme of koele kleur) moet aangegeven worden bij de aanmelding van het examen, met de hoeveelheid stof (tot 2 meter).  Het materiaalpakket bevat stof, voering, tussenvoering, linnen bij voorkeur nr. 321735 en fournituren.

Het model:  Er wordt gekozen uit de Engelse lijn of de Prinsesselijn. Kraagmodel: gepikeerde reverskraag of gepikeerde shawlkraag

Maat nemen:  De maten van de pasdame zijn thuis al genomen.

Passen: De kandidaat mag de pasdame op elk willekeurig moment middels de zaalwacht laten komen. De pasdame mag geen aanwijzingen geven of met de kandidaat spreken.

1e pas:  (aan het einde van de tweede dag) waarbij de examencommissie aanwezig is, vindt plaats op een van te voren op de oproep vermelde tijd.

Van de kandidaat wordt verwacht dat:

 deelnaden gestikt zijn  één gepassepoileerd knoopsgat  één zak  schouders en zijnaden geregen  linnen kraag (of eventueel katoenen kraag) er op geregen  voorkeur; 1 mouw erin geregen en de 2e mouw aangespeld

De zaalwacht geeft aan wanneer het colbert door de examencommissie wordt beoordeeld.

Thuiswerk:  De kandidaat kan twee dagen thuis aan het colbert werken.

2e pas / presentatie van het colbert:  De kandidaat komt op de oproep vermelde tijd met de pasdame. De kandidaat geeft uitleg over verschillende handelingen. De kandidaat laat het colbert bij de commissie achter.  Indien mogelijk kan de kandidaat het colbert dezelfde dag meenemen.

De beoordeling van het colbert wordt volgens plaat gedaan en niet volgens de wens van het pasmodel.

De uitslag van het colbert wordt meegedeeld na de beoordeling van het colbert door de examinatrices.

Leraressen van de kandidaten ontvangen het beoordelingsformulier van de 1e pas en de 2e pas / presentatie van het colbert.

Danckaerts Exameneisen 2016

Examencijfers Coupeuse kostuum en mantelvak  praktisch gedeelte (Coupeuse I)   Gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6 zijn. Het colbert is het hoofdvak en moet tenminste een 6 zijn. De cijfers van de andere vakken, met uitzondering van het praktijkvak mondeling, mogen elkaar ophalen.

Bij het examen in delen (deelcertificaten) moet elk cijfer minstens een volle 6 zijn. Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald. Bij het aanmelden voor het volgend examen moet de vrijstelling vermeld worden en een fotokopie van de vrijstelling bijgevoegd worden

examen data  klik hier naar agenda

Boeken

Dameskleding en Lingerie
39e (geheel herziene) druk
ISBN 90-808552-1-9
Prijs € 49,95 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts

 

 

 

 

 

Mantels – NIEUW
14e (geheel herziene) druk
Prijs € 42,95 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts

 

 

 

 

 

 

 

Nanou Germain couture readers:                                          Afbeeldingen Mantels

Afbeeldingen Dames

Naaitechnieken

 

Studiemateriaal

 

Kosten

Lesgeld  ( Exclusief boeken, materialen en examengeld)     €  895,00 per jaar

Boeken
Dameskleding en lingerie *     € 49,00
Mantels   € 42,95
Les readers  Nanou  Germain couture    €  30,00
Schaal latten e.d *  €     5,00

* is/zijn reeds aangeschafte boeken en/of materialen tijdens de opleiding Costumière

Aanmelden

Klik hier knop                    Naam, adres, telefoon nummer, email adres, geboortedatum. naam opleiding,  Motivatie/ begin niveau.

Meer info

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen  klik hier knop  Naam, adres, telefoon nummer, email adres, naam opleiding, vraag.