Coupeur/Coupeuse 2

Coupeur/ Coupeuse theorie kostuum en mantelvak

Bij het theoretische gedeelte wordt examen afgenomen in de vakken:

Proportieleer:  het aanpassen van patronen voor mensen met andere maten dan de standaardmaten.
Proportieschetsen: het leren tekenen van een figuur in de juiste verhoudingen.
Praktische handelskennis: informatie die nodig is bij het uitoefenen van een bedrijf.
Textielwarenkennis: uitbreiding en verdieping van de lesstof.

Studieduur    0,5 jaar tot 1 jaar

Studiebelasting      4 uur in het atelier en 6 uur thuis

Begin niveau

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient u in het in het bezit te zijn van het Danckaerts costumière diploma

Examen eisen , regelementen en data

Examens

Voorwoord bij de exameneisen

 Aanmelden: Kandidaten moeten aangemeld zijn op het examenbureau in Oldenzaal, vóór 1 november bij deelname aan het winterexamen en voor 1 april bij deelname aan het zomerexamen d.m.v. het aanvraagformulier vergezeld van een origineel uittreksel van het bevolkingsregister.   Bij de aanmelding behoort een begeleidende brief bijgevoegd te worden met de opgave van het aantal kandidaten, welke examens en de examenbedragen.

Aangegeven moet worden indien de kandidaat van een andere opleidingsschool komt

Bij een herexamen of deelexamen behoort een kopie van een eerder uitgegeven cijferlijst van dat betreffende examen bijgesloten te worden.   Bij de aanmelding voor het coupeuse colbert moet op het aanmeldingsformulier worden opgegeven de kleur en de hoeveelheid stof voor het colbert. Alle materialen voor het colbert worden aangeschaft door de examencommissie.

 Betaling van het volledige examengeld moet voor de data 1 november of 1 april gedaan zijn. De examengelden worden berekend per dag, met een minimum van één dag.

 Teruggave van examengelden is niet mogelijk. In geen enkel geval.  De stoffen voor het praktijkexamen zijn evenwel van de kandidaat en kunnen tijdens het betreffende examen op de examenlocatie door de lerares worden opgehaald. Deze worden niet in bewaring genomen. Na het examen vervallen deze aan de vereniging.

  Afwezigheid tijdens het examen melden bij de examencommissie. Bij de oproepen voor de examens wordt een telefoonnummer vermeld die alleen voor dat examen geldig is.

 Voor het verkrijgen van een “ totaal diploma” dienen  lerareskandidaten stage te lopen bij een door de examencommissie aangewezen stageschool (zie stagereglement voor details).    In de winter zijn er 2 examendagen. In de zomer zijn er meerdere examendagen.

 Een kandidaat kan maar voor één examen kiezen per examenperiode. Het is niet mogelijk om aan 2 examens tegelijk deel te nemen tijdens het winterexamen of tijdens het zomerexamen.

 Examinatrices welke kandidaten hebben aangemeld voor een examen dienen zich de betreffende examenperiode beschikbaar te stellen voor het examineren.

 

Examencommissie: A. Apeldoorn-van Diepen H. Thijssen-Arts A. Engelbertink-Leuveld M. Smit-Hoogendijklden voor examens

Bereikbaarheid

Tijdens de examens kan voor belangrijke zaken het volgende telefoonnummer worden gebruikt: 06-20838711.

Examen Coupeuse  kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte (Coupeuse II)       Code BA

 

Examen in februari

 

Eén dag 5½ uur          8.30 – 10.00 uur Praktische handelskennis (schriftelijk) 10.00 – 11.30 uur  Proportieleer schetsen

 

12.30 – 15.00 uur Proportieleer schriftelijk

 

Gedurende de gehele examendag worden de mondelinge examens afgenomen. – proportieleer 10 minuten – textielwarenkennis 10 minuten

 

Exameneisen Coupeuse II

 

A:  Proportieboek:

 

  1. Het meten van controle maten volgens blz. 2 en 3 van het Danckaerts boek Cursus Proportieleer.

 

  1. Het kunnen tekenen en veranderen van verschillende grondvormen in maten die proportioneel anders zijn, zie Danckaerts boek Cursus Proportieleer blz. 1 t/m 69.m.u.v. blz. 8,9, 20,21 3. Het mondeling toelichten uit het Danckaerts boek Cursus Proportieleer blz. 1 t/m 69.m.u.v. blz. 8,9, 20 en 21

 

  1. Het kunnen tekenen van een naakt figuur in verhouding, in voor- en zijaanzicht, volgens Danckaerts boek Cursus Proportieleer Proportieschetsen blz.78 t/m 83. Tekening is 8 x 3 cm. (Horizontale hulplijnen blijven staan, andere hulplijnen mogen worden weg gegumd.)

 

B: Praktische Handelskennis:

 

Vragen kunnen beantwoorden en opdrachten kunnen uitvoeren volgens het Danckaerts boek: Praktische Handelskennis.

 

C: Textielboek:

 

Het boek eenvoudige textielwarenkennis door W. van Paassen en J. Ruygrok van W.N. Hoofdstuk 1 t/m 8 goed kunnen beheersen m.u.v. de rekbare stoffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danckaerts Exameneisen 2016

Costumière examen stoffenlijst aangevuld met o.a.:

 

– Vilt      –  Pellenpatroon – Damast/Jaquard      – Double face – Cloqué     – Lancé – Angora     – Lancé decoupe/geschoren – Camel     – Broché – Wollen gabardine    – Fluweel – Satin duchesse    –  V en W binding – Brokaat     – Ketting- en inslagfluweel – Devorant/ausbrenner   – Corduroy – Synthetische stof (alg. benaming) – Bouclé – Lakstof     – Step/gecapitonneerde stof  – Ottoman      of doorgestikte stof – Moiré     – Laminaatstof, geplakte stof – Gelijkzijdige keper   – Chintz / kalanderen – Spitskeper     – Gaufrage – Visgraat keper    – Batik/reserve druk – Schotse ruit    – Ikat/ Chine kettingdruk – Pied de poule    – Flockprint – Peau de pêche    – Pigmentdruk, directe druk – Plumetis     – Whipcord/stijlkeper

 

 

Examencijfers coupeuse kostuum en mantelvak, theoretisch gedeelte  (Coupeuse II)

 

Gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6 zijn. Proportieleer schriftelijk is het hoofdvak en moet tenminste een 6 zijn. De cijfers van de andere vakken mogen elkaar ophalen.   Bij het examen in delen (deelcertificaten) moet elk cijfer minstens een volle 6 zijn. Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald. Bij het aanmelden voor het volgend examen moet de vrijstelling vermeld worden en een  fotokopie van de vrijstelling bijgevoegd worden.

 

 

Boeken

 

Eenvoudige textielwarenkennis (Paassen, Ruygrok en Klein-Buth)
ISBN 90-01-68303-7
Prijs € 20,- (excl. verzendkosten)
Uitgave Wolters-Noordhoff

 

 

 

 

Praktische handelskennis
1e druk
ISBN 90-808552-4-3
Prijs € 32,50 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts

 

 

 

Proportieleer
6e druk
ISBN 978-90-808552-3-6
Prijs € 42,95 (excl. verzendkosten)
Uitgave Danckaerts

 

Klik hier voor de inhoudsopgave en voorbeeldpagina’s.

 

 

 

 

 

Studiemateriaal

 

 

Kosten

Lesgeld                ( Exclusief boeken, materialen en examengeld)                              €  895,00 per jaar/ 445,00 per half jaar

 

Boeken                Praktische handelskennis                                                                          € 32,50

Proportieleer                                                                                                  € 42,95                                 Eenvoudige textielwarenkennis*                                                   € 20,-

Schaal latten e.d *                                                                                        €    5,00

 

 

 

* is/ zijn reeds aangeschafte boeken en/of materialen tijdens de opleiding Costumière

 

 

 

 

Aanmelden             klik hier knop                               Naam, adres, telefoon nummer, email adres, geboortedatum. naam opleiding,  Motivatie/ begin niveau.

Meer info

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen  klik hier knop  Naam, adres, telefoon nummer, email adres, naam opleiding,  vraag.