Examinering

Twee keer per jaar is het mogelijk om examens af te leggen. Tijdens het winterexamen worden alle examens afgenomen met uitzondering van het colbert.
Tijdens het zomerexamen worden alle examens afgenomen behalve Coupeuse en Lerares kostuum- en mantelvak theoretisch gedeelte. De winterexamens vinden plaats eind januari of begin februari, de zomerexamens vinden plaats in de laatste volle week van juni. Per examenperiode kan slechts aan één examen deelgenomen worden.

Examendata voor 2018

Winterexamen: vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2018

Zomerexamen: donderdag 21, vrijdag 22, maandag 25 en event. dinsdag 26 juni 2018

Waar

De examens worden gehouden te Utrecht, Nieuwe Gracht 41 (Volksuniversiteit).

Kaartje toevoegen.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelden geschiedt via uw lerares. Voor de aanmelding is een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Hierop moet vermeld staan, de naam van de kandidaat, het huidige adres, geboortedatum en geboorteplaats. Voor eventuele vrijstellingen dient een kopie van de cijferlijst toegevoegd te worden. Aanmeldingen moeten vóór de respectievelijke data 1 april /1 november binnen zijn op het examenbureau.

Kosten examens 2018

 Examen  Examenkosten per dag  Materiaalkosten
 Costumière  € 89,00  Praktisch werk € 15,00
 Coupeuse I
3 dagen
 € 89,00  Colbert € 75,00 (gebaseerd op 1,75 m stof)
Er mag maximaal 2 meter stof worden besteld,
hiervoor wordt € 7,00 meerprijs berekend
(voor extra grote maten kan in overleg meer stof worden besteld)
 
Indien er op dag 3 geen examen praktisch
werk wordt gedaan, wordt er een dagprijs
van € 25,00 berekend voor de eindbeoordeling
van het colbert
Praktisch werk € 15,00
 Coupeuse II
(winterexamen)
 € 89,00
 Coupeuse
jongens- en
herenkleding
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Lingerie
certificaat
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Coupeuse
lingerie
 € 89,00  Praktisch werk € 30,00
 Lerares lingerie
2 dagen
 € 89,00  Een dag praktisch werk € 30,00
Halve dag praktisch werk € 25,00
 Lerares I
3 dagen
 € 89,00  Toile € 30,00
Praktisch onderdeel € 15,00
 Lerares II
(winterexamen)
 € 89,00

Een deelexamen kost 1 x de examenkosten per dag (€ 89,00) plus eventuele kosten voor materialen. Wanneer alleen een mondeling examen moet worden afgenomen, wordt een bedrag van € 25,00 berekend.

Zodra een kandidaat is ingeschreven voor het examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. De betaalde materialen kunnen tijdens de examendagen opgehaald worden door de lerares.

 

Bereikbaarheid tijdens de examens


Tijdens de examendagen zijn wij voor noodgevallen te bereiken onder tel. nr. 06-20838711.

uitslagen van de examens

Voor de uitslagen van de afgelopen examens verwijzen wij u naar de rubriek Nieuws. Of naar www. Danckaerts.nl/nieuws

 

Vrijstellingen van examens, herkansingen en deelkwalifikaties 

Gemiddelde van de cijfers moet tenminste een 6 zijn. Het praktisch werk is het hoofdvak en moet tenminste een 6 zijn. De cijfers van de andere vakken, met uitzondering van textielwarenkennis mondeling, mogen elkaar ophalen.

Bij het examen in delen (deelcertificaten) moet elk cijfer minstens een volle 6 zijn. Bij het niet slagen van een volledig examenprogramma wordt een vrijstelling verkregen voor het volgend examen, voor die vakken waarvoor een 6 of meer is gehaald. Bij het aanmelden voor het volgende examen van de kandidaat moet de vrijstelling vermeld worden en een fotokopie van de vrijstelling bijgevoegd worden